Pompa ciepła – monoblok czy split? Która pompę powietrzną wybrać?

Monoblok czy split — którą pompę powietrzną wybrać? Odpowiedź na to pytanie zależy od wielu czynników. Zarówno pompy ciepła monoblok, jak i split mają swoje unikalne cechy, które warto wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji o montażu. W dzisiejszym wpisie przedstawimy podstawowe różnice między tymi urządzeniami.

Co to jest pompa ciepła?

Pompa ciepła to zaawansowane urządzenie, które wykorzystuje zasadę termodynamiki do przenoszenia ciepła z jednego miejsca do drugiego, w celu ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń, a także produkcji ciepłej wody użytkowej. Jej działanie opiera się na wykorzystaniu energii zawartej w otoczeniu, takiej jak powietrze, gleba czy woda i przekształceniu jej w ciepło, które może być wykorzystane do podgrzewania wody lub powietrza w systemie grzewczym budynku.

Podczas działania pompy ciepła, energia cieplna jest przenoszona z miejsca o niższej temperaturze (źródła ciepła, np. powietrze zewnętrzne) do miejsca o wyższej temperaturze (ogniwa grzewcze, np. pomieszczenia wewnętrzne). Proces ten jest możliwy dzięki zastosowaniu czynnika chłodniczego, który cyklicznie ulega zmianom fazowym i transportuje ciepło pomiędzy różnymi częściami pompy ciepła.

Istnieje kilka rodzajów pomp ciepła, które różnią się źródłem wykorzystywanego ciepła. Do najpopularniejszych należą:

 • Pompy ciepła powietrze-powietrze: Wykorzystują energię cieplną zawartą w powietrzu zewnętrznym do ogrzewania powietrza wewnętrznego budynku.
 • Pompy ciepła powietrze-woda: Czerpią energię cieplną z powietrza i przekazują ją do wody, która może być wykorzystywana w systemie centralnego ogrzewania lub do produkcji ciepłej wody użytkowej.
 • Pompy ciepła woda-woda: Wykorzystują energię zawartą w wodzie (np. z jeziora lub rzeki) do produkcji ciepła, które może być używane do ogrzewania budynku.
 • Pompy ciepła gleba-woda: Pobierają energię cieplną z gleby lub gruntu i przekazują ją do wody, która z kolei może być wykorzystana do ogrzewania budynku.

Jak działa pompa powietrzna?

Pompa powietrzna, znana również jako pompa ciepła powietrze-woda, jest rodzajem pompy ciepła, która wykorzystuje powietrze jako źródło energii cieplnej. Działa na zasadzie cyklu chłodniczego i przenosi ciepło z zewnętrza do wnętrza budynku.

Oto kroki, które wyjaśniają, jak działa pompa powietrzna:

 1. Proces pobierania ciepła: Pompa powietrzna pobiera energię cieplną z powietrza zewnętrznego. Nawet w niskich temperaturach powietrze zawiera pewną ilość ciepła, które może być wykorzystane do ogrzewania.
 2. Parowanie czynnika chłodniczego: Powietrze przechodzi przez zewnętrzny wymiennik ciepła, nazywany również parownikiem lub parownikiem zewnętrznym. Czynnikiem chłodniczym, który znajduje się w tym wymienniku, jest substancja o niskim punkcie wrzenia, która paruje, pobierając ciepło z powietrza. W rezultacie, powietrze oddaje ciepło, a czynnik chłodniczy zmienia się z postaci ciekłej na gazową.
 3. Sprężanie czynnika chłodniczego: Gazowy czynnik chłodniczy, nasycony ciepłem z powietrza, jest następnie sprężany przez kompresor. W wyniku sprężania wzrasta jego ciśnienie i temperatura. Proces ten wymaga dostarczenia energii elektrycznej do pracy kompresora.
 4. Skraplanie czynnika chłodniczego: Sprężony gazowy czynnik chłodniczy jest kierowany do wewnętrznego wymiennika ciepła, zwieńczonego jako skraplacz lub wymiennik ciepła wewnętrzny. Tam, podczas skraplania, czynnik chłodniczy oddaje zgromadzone ciepło do wody obiegu grzewczego lub ciepłej wody użytkowej. W rezultacie, czynnik chłodniczy przechodzi z powrotem do stanu ciekłego.
 5. Cyrkulacja ciepła: Ciepła woda jest pompowana do obiegu grzewczego budynku lub magazynowana w zbiorniku na ciepłą wodę użytkową. Ta ciepła woda może być używana do podgrzewania pomieszczeń poprzez system centralnego ogrzewania lub do dostarczania ciepłej wody do kranów.
 6. Powrót do początkowej fazy: Po oddaniu ciepła czynnika chłodniczego, proces zaczyna się od nowa. Skroplony czynnik chłodniczy wraca do zewnętrznego wymiennika ciepła, gdzie ponownie paruje, pobierając ciepło z powietrza zewnętrznego.

Pompa powietrzna wykorzystuje energię elektryczną do napędu sprężarki, ale osiąga znacznie większą ilość wyprodukowanego ciepła w porównaniu do zużytej energii. Współczynnik wydajności (COP – Coefficient of Performance) określa stosunek dostarczonego ciepła do zużytej energii elektrycznej i jest miarą efektywności pompy ciepła. Pompy powietrzne zazwyczaj mają wysoki COP, co oznacza, że są wydajne i oszczędne w użytkowaniu. Obecnie na rynku dostępne są dwie główne konfiguracje pomp ciepła: monoblok i split.

Pompa ciepła — monoblok czy split. Zalety i wady.

Jednym z głównych wyzwań, przed jakim stoi inwestor, jest wybór odpowiedniego typu urządzenia — pompy ciepła split lub monoblok. Oba modele mają swoje zalety i wady, które warto rozważyć przed podjęciem decyzji.

Zalety i wady pomp ciepła split.

Pompa ciepła split to urządzenie, które składa się z dwóch elementów: jednostki zewnętrznej (agregatu) i jednostki wewnętrznej. Agregat zawiera kluczowe elementy, takie jak kompresor, wymiennik zewnętrzny i wentylator. Jednostka wewnętrzna ma za zadanie obsłużyć wymiennik płytowy, pompę obiegową oraz grzałkę elektryczną wspomagającą działanie w skrajnie niskich temperaturach. Montaż tego typu pompy wymaga instalacji chłodniczej, co wiąże się z koniecznością zachowania szczelności układu.

Zalety pomp ciepła split:

 • Lepsza efektywność: Jedną z głównych zalet pomp ciepła split jest większa efektywność w porównaniu do pomp ciepła monoblok, zwłaszcza w przypadku pomp ciepła powietrze – woda. Dzięki oddzieleniu jednostki wewnętrznej i zewnętrznej oraz lepszej izolacji cieplnej, można osiągnąć wyższy współczynnik COP i większe oszczędności energetyczne.
 • Cicha praca: Jednostka wewnętrzna pompy ciepła split znajduje się wewnątrz budynku, dzięki temu praca urządzenia jest mniej uciążliwa dla użytkowników.
 • Elastyczność instalacji. Pompa ciepła split umożliwia bardziej elastyczną konfigurację w zależności od wymagań budynku i pomieszczeń. Można dostosować miejsce montażu jednostki wewnętrznej do konkretnych potrzeb.
 • Bezproblemowa wymiana. W razie potrzeby, łatwiejsza jest wymiana jednostki zewnętrznej lub wewnętrznej, co może być korzystne w przypadku modernizacji systemu.
 • Wysoka wydajność w warunkach niskich temperatur. Pompy ciepła split mogą efektywnie działać nawet w ekstremalnie niskich temperaturach, co czyni je odpowiednimi do klimatów o surowych warunkach zimowych.

Wady pomp ciepła split:

 • Wymaga instalacji chłodniczej. Jedną z głównych wad pomp ciepła split jest konieczność wykonania instalacji chłodniczej, która połączy jednostkę wewnętrzną i zewnętrzną. To może zwiększyć koszty instalacji i czas jej wykonania.
 • Wyższy koszt początkowy. Pompy ciepła split zazwyczaj mają wyższy koszt początkowy w porównaniu do pomp ciepła monoblok. Koszty związane z instalacją chłodniczą, dodatkowymi komponentami i montażem mogą wpłynąć na inwestycję początkową.
 • Większe wymagania co do przestrzeni. Ze względu na konieczność umieszczenia jednostki zewnętrznej i wewnętrznej pompy ciepła split, mogą wymagać więcej miejsca na zewnątrz i wewnątrz budynku.
 • Wymaga regularnej konserwacji: W przypadku pomp ciepła split konieczna jest regularna konserwacja i kontrola szczelności instalacji chłodniczej. Upewnienie się, że układ działa prawidłowo i nie występują wycieki jest bardzo ważne dla efektywnego działania.

Zalety i wady pomp monoblok.

Pompa ciepła monoblok jest zespolona w całości i nie wymaga dodatkowej instalacji chłodniczej. Urządzenie jest hermetycznie zamknięte, co eliminuje potrzebę okresowej kontroli szczelności. Montaż jest prostszy, a pompa zajmuje niewiele miejsca.

Zalety pomp ciepła monoblok:

 • Prosta instalacja. Monoblok ma prostą konstrukcję, co ułatwia proces instalacji. Ze względu na to, że wszystkie komponenty są już zintegrowane, nie ma potrzeby tworzenia instalacji chłodniczej, jak w przypadku pomp ciepła typu split.
 • Mniejsze wymagania przestrzenne. Pompy ciepła monoblok zajmują mniej miejsca w porównaniu do pomp typu split, ponieważ wszystkie komponenty znajdują się w jednej obudowie.
 • Mniej narażona na uszkodzenia. Ponieważ wszystkie komponenty są chronione jedną obudową, pompy ciepła monoblok są mniej narażone na uszkodzenia mechaniczne, warunki atmosferyczne czy działanie czynników zewnętrznych.
 • Mniejsze ryzyko wycieku czynnika chłodniczego. W porównaniu z pompami typu split, które wymagają połączenia rurami między jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi, pompy monoblok mają mniejsze ryzyko wycieków czynnika chłodniczego.

Wady pomp ciepła monoblok:

 • Większy hałas. Monoblok może być nieco bardziej hałaśliwy niż pompa typu split, ponieważ wszystkie działające komponenty znajdują się w jednej obudowie.
 • Wpływ na estetykę budynku. Obudowa pompy ciepła monoblok może wpłynąć na estetykę zewnętrzną budynku.

Pompa ciepła — monoblok czy split. Która jest lepsza?

Decyzja między pompą ciepła monoblok a split zależy od wielu czynników. Oba modele mają swoje zalety i wady, które powinny być wzięte pod uwagę. Jeśli priorytetem jest prostota instalacji i mniejszy koszt inwestycji początkowej, pompa ciepła monoblok może być odpowiednim rozwiązaniem. Dodatkowo, jej mniejsze wymagania co do miejsca sprawiają, że jest idealna dla budynków o ograniczonej przestrzeni na instalację.

Natomiast, jeśli zależy nam na cichej pracy i większej efektywności (choć obecnie stosowane technologie wyrównują parametry wydajności) pompa ciepła split może być lepszym wyborem. Wymaga ona jednak instalacji chłodniczej, co powinno być uwzględnione przy planowaniu kosztów montażu.

Podsumowując, obie pompy ciepła są skutecznym rozwiązaniem, pozwalającym na efektywne i wydajne ogrzewanie lub chłodzenie budynków. Wybór między pompą ciepła monoblok a split powinien być dokładnie przemyślany, z uwzględnieniem indywidualnych preferencji, budżetu inwestycji i miejsca na instalację. Ostateczna decyzja powinna być skonsultowana z firmą, która zajmie się montażem pompy, co zapewni wydajność i komfort cieplny w długoletniej perspektywie.

Pompa ciepła split

Pompa ciepła monoblok

Konstrukcja

Składa się z oddzielnych jednostek – wewnętrznej i zewnętrznej

Wszystkie komponenty zintegrowane w jednej obudowie

Montaż

Wymaga instalacji rur między jednostkami

Prostszy montaż bez rur

Przestrzeń

Zajmuje więcej miejsca

Zajmuje mało miejsca

Estetyka

Widoczne jednostki zewnętrzne

Jeden kompaktowy element

Hałas

Może być bardziej hałaśliwa

Mniej hałaśliwa

Odporność na warunki zewnętrzne

Wrażliwsza na uszkodzenia i wpływ czynników atmosferycznych

Mniej wrażliwa na uszkodzenia iwarunki atmosferyczne

Koszty

Zwykle droższa niż monoblok

Zwykle tańsza niż split

Wydajność

Podobna wydajność dla obu typów

Podobna wydajność dla obu typów