Odnawialne źródła energii w liczbach – ciekawostki

Wiemy, że wśród naszych obserwatorów są osoby, które lubią ciekawostki dotyczące odnawialnych źródeł energii. Dlatego postanowiliśmy przedstawić kilka informacji dotyczących OZE w liczbach (dotyczą one lat 2020-2023).
Każdy z punktów jest krótki i nie jest ich dużo, bo ciekawostki naszym zdaniem powinny być zwięzłe i możliwie szybkie do przyswojenia. Żeby nie przedłużać – zaczynamy!

1. Według Międzynarodowej Agencji Energii (IEA), odnawialne źródła energii w 2020 roku stanowiły 29% globalnej produkcji energii elektrycznej.
2. W 2020 roku, w Europie ponad połowa (53,8%) nowych mocy produkcyjnych w sektorze energii elektrycznej pochodziła z odnawialnych źródeł energii – głównie z farm wiatrowych i elektrowni fotowoltaicznych.
3. Według raportu REN21 (2021), łączna moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii na świecie wyniosła 2805 GW w 2020 roku, co stanowi wzrost o 45% w ciągu ostatnich pięciu lat.
4. Najwięcej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł wytwarzają Chiny, USA, Brazylia i Indie.
5. Najwięcej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł w Europie wytwarzają Niemcy, Hiszpania i Francja.
6. Światowa produkcja energii z odnawialnych źródeł, w tym z biopaliw, geotermii, hydrauliki, wiatru i słonecznej, w ciągu ostatnich 10 lat wzrosła o 7,4% rocznie.
7. W 2020 roku, łączna inwestycja globalna w energię odnawialną wyniosła 303,5 miliardów dolarów, co stanowi wzrost o 2% w porównaniu z 2019 rokiem.

A jak wygląda sytuacja w Polsce?

1. Według danych Eurostatu z 2021 roku, udział energii odnawialnej w zużyciu energii brutto w Polsce wyniósł 14,9%.
2. W 2020 roku, w Polsce zainstalowano ponad 3,6 GW nowych mocy odnawialnych, w tym głównie farm wiatrowych i instalacji fotowoltaicznych.
3. Według raportu Instytutu Energetyki Odnawialnej (2021), w Polsce najwięcej energii odnawialnej wytwarzają elektrownie wiatrowe, stanowiąc 96% całkowitej mocy odnawialnej.
4. W 2020 roku, Polska była na 7. miejscu w Europie pod względem mocy zainstalowanej w farmach wiatrowych, a na 9. miejscu pod względem mocy zainstalowanej w elektrowniach fotowoltaicznych.
5. W 2020 roku, łączna moc zainstalowana farm wiatrowych w Polsce wynosiła 7,7 GW, a elektrowni fotowoltaicznych – 3,6 GW.
6. Polska planuje osiągnąć cel UE, który zakłada, że w 2030 roku 32% całkowitej energii zużytej w kraju będzie pochodziło z źródeł odnawialnych.